Naszą ofertą kierujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy chcą przeznaczyć je na wynajem a z różnych względów nie mogą lub nie chcą robić tego osobiście. Od wielu lat KINGDOM ELBLĄG opiekuje się nieruchomościami przeznaczonymi do najmu w Elblągu stając się doświadczonym i odpowiedzialnym partnerem.

Współpraca z nami zwykle obejmuje  :

  • opiekę nad nieruchomością
  • pomoc/konsultacje  w profesjonalnym przygotowaniu nieruchomości do wynajmu
  • weryfikację i dobór właściwych najemców
  • nadzorowanie, przygotowanie i podpisanie dedykowanej do zarządzania bezpiecznej umowy najmu
  • sporządzanie protokołów zdawczo odbiorczych i dokumentacji fotograficznej
  • co miesięczne przekazywanie właścicielowi dochodu z najmu (faktura / rozliczenie) 
  • systematyczna kontrola najemców i wynajmowanego lokalu w trakcie trwania umowy najmu
  • kontrolę techniczną i usuwanie awarii i usterek
  • nadzór i egzekwowanie płatności z tytułu umowy najmu, mediów i opłat należnych administracji
  • prawidłowe zakończenie umowy najmu wraz z rozliczeniem mediów i kaucji najemcy

Usługa zarządzania najmem w KINGDOM Elbląg to wszystkie zadania o które powinien wykonywać właściciel mieszkania przeznaczonego do najmu. Gdy lokal tego wymaga, we współpracy z właścicielem ustalamy listę prac dodatkowych, niezbędnych do właściwego przygotowania nieruchomości do wynajmu. Dobrze przygotowane mieszkanie do najmu zawsze cieszy się większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych najemców.

Obsługa długoterminowego wynajmu ma charakter całościowy i jest skierowana do wszystkich właścicieli mieszkań, apartamentów, domów, lokali komercyjnych.

Każdy właściciel nieruchomości chciałby być spokojny o swój dobytek . To właśnie z tego powodu dużą wagę przykładamy do skrupulatnej selekcji i weryfikacji najemców. Zawsze w oparciu o stosowne dokumenty. Zawieramy bezpieczne, dedykowane do zarządzania,  umowy wynajmu, nadzorujemy rozwiązywanie problemów technicznych i eksploatacyjnych, doradzamy podatkowo.

Ze względu na różne oczekiwania zakres wykonywanej przez nas usługi zarządzania najmem ustalamy indywidualnie starając się odpowiedzieć na konkretne potrzeby naszych klientów .